...

TARA DEVI

Kobieta orgazmiczna

Czyli doświadczająca pełnego przepływu życia, czująca ciało, receptywna ale również aktywna, podążajaca za instynktem, intuicją, odczuwająca przyjemność.

Czasem ciało bywa uśpione, stłumione a dostęp do przyjemności jest trudny.

Podczas warsztatu porozmawiamy o orgazmie i podzielę się z Wami praktykami, które ciało budzą, ożywiają, udrażniają przepływ energii i siły życiowej, czyli otwierają na możliwość czucia głębiej, intensywniej.

Jeśli nie odczuwasz przyjemności, zrobisz krok ku jej odczuwaniu a jeśli stan orgazmu jest Ci znany, dzięki tym praktykom będziesz mogła go wzmocnić lub zacząć doświadczać stanów multiorgazmicznych.

 


Uwalnianie emocji

To warsztat dający konkretne techniki do radzenia sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, frustracja, żal, smutek. Emocje nie uwalniane kumulują się w ciele, prowadząc do jego usztywniania, w efekcie gdy trwa to wiele lat, prowadzić może do chorób. Emocje, gdy nazbiera się ich zbyt wiele potrafią eksplodować w niekontrolowany sposób w momentach najmniej oczekiwanych i często z siłą nie adekwatną do danej sytuacji. Często również wylewają się na przypadkowe osoby, które akurat uruchomiły w nas guzik, pod którym jest już duży zebrany ładunek. Dzięki technikom uwalniania można rozładowywać napięcia na bieżąco, by ich nie gromadzić, jak również w miarę regularnej praktyki uwalniają się te długo już zalegające z odległej przeszłości.

Po rozpakowaniu tego bagażu żyje się dużo lżej a pojawiające się trudne sytuacje już nas tak nie aktywują, gdyż nie mają z czym w nas rezonować. Trudniej jest nas wtedy wyprowadzić z równowagi, jest większy spokój wewnętrzny.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.