...

Karnet na cały Festiwal Kobiet | 13 – 16 czerwca 2024

548,00 

Kategoria:
×

Karnet na cały Festiwal Kobiet | 13 - 16 czerwca 2024 #1

548,00 

Karnet uprawniający do nieograniczonego udziału w całym Festiwalu Kobiet w dniach 13 – 16 czerwca 2024. Płatność za zakwaterowanie i posiłki bezpośrednio w Centrum Taraska. Więcej szczegółów i ceny w zakładce Zakwaterowanie. Do 15 marca pierwszeństwo rezerwacji mają kobiety, które wykupiły karnet na cały Festiwal.

Wszelkie pytania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia prosimy kierować bezpośrednio do kontakt@centrumtaraska.pl.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.