...

TANNA JAKUBOWICZ-MOUNT

Wykład: Herstoria czyli jak zaistniały Kręgi Kobiet i jak wygląda dzielenie się w Kręgach.

Będę mówić również o tym kim jest Starszyzna i jakie było i jest jej miejsce w Kręgach i wspólnotach.

Starszyzna to starsi ludzie, którzy potrafią przetworzyć swoje życiowe doświadczenie w mądrość serca. Działamy z bezwarunkową miłością, słuchamy uważnie. Pragniemy z serca przekazywać Wam to, co cenne z naszego życia i doświadczenia.  Jedna z dróg działania to ponowne wprowadzenie ceremonii i rytuałów, które pomogą odzyskać ogniwo świadomości łączące nas z naturalnymi cyklami w kole  życia. Czerpiemy z rdzennych tradycji – mądrych tradycji przodków i Ducha Ziemi. Jesteśmy gotowi przekazywać zasady budowania świętej przestrzeni Kręgu wg tradycji Babci Twylah z narodu Seneka i Klanu Wilka, Mattie Davis-Wolfe i Davida Thomsona, Dhyani Yahoo i innych.

Rytuały związane z:
Ø  naturalnymi rytmami Ziemi i Księżyca: pełnia, przesilenie, równonoc i inne;
Ø  życiem społeczności- święta rodzinne i wspólnotowe;
Ø  życiem rodziny: rodzenie, macierzyństwo, ojcostwo, umieranie, śmierć;
Ø  życiem osobistym: podejmowanie nowych ról i wyzwań, stawanie się kobietą/mężczyzną, twórczynią/twórcą, wojowniczką/wojownikiem, matką/ojcem, partnerką/partnerem, stającą/stającym w obliczu przemijania i śmierci.

Starszyzna jest lustrem, które odzwierciedla dary niesione przez Młodych. Wspieramy, inspirujemy, kierujemy waszą uwagę do wnętrza abyście odkrywali Waszą medicine i ufali swojej intuicji i swojemu sercu. Jesteśmy też gotowi inicjować te osoby, które potrzebują rytuału przejścia.

Tkamy sieci kręgów kobiecych, męskich i mieszanych, tworzonych w różnych miejscach aby tworzyć wspólnotę tych, którym bliskie są wartości wizji i kultury holistycznej- kultury miłości i szacunku dla życia w całej różnorodności. Jesteśmy gotowi przygotowywać i wspierać osoby zwołujące i trzymające kręgi.

Raz w roku organizujemy Zgromadzenia Kręgów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.