...

RENATA ARENDT – DZIURDZIKOWSKA

Warsztat: Archetypowa kobiecość – Wielka Matka

Wielka Matka kocha bezgranicznie i bez warunków. Troszczy się, niesie, wspiera, prowadzi, wskazuje sens i kierunek, uczy odwagi i zaangażowania. Wielka Matka to my same – dla siebie. W jaki sposób archetypowy obraz wielkiej karmiącej matki może nas wzmacniać, uzdrawiać, odnawiać, napełniać życiem, czułością, wdzięcznością i odwagą? Czujemy jej obecność, gdy otwieramy się na jej miłość. I gdy ją przyjmujemy, czyli pozwalamy, aby nakarmiła głodne części nas. W jej ramionach jest ciepło i bezpiecznie. I jest pokarm – słodki nektar z jej piersi.

Zapraszam na warsztat o miłości.


Wykład: Złoto skryte w mroku

Każdy człowiek ma cień, który żyje w naszej nieświadomości – świadomie niewiele o nim wiemy. To, czego w sobie nienawidzimy, co wypieramy, zaczyna jednak żyć własnym życiem, podkopując wiarę w naszą siłę i talenty. Odrzucając cień, odrzucamy skarb. (40 minut – do godziny)

Aby zintegrować ukryty potencjał konieczne jest przyjęcie własnego cienia, dotknięcie własnych ran. Bez tego nie sposób zobaczyć prawdy, zmierzyć się z nią, przyjąć to co jest, współczuć, prawdziwie kochać. Ujawnianie jest zaledwie pierwszym krokiem, niezbędnym jednak, aby przemiana mogła się dokonać. Nie możemy przecież przemienić czy uwolnić czegoś, co nie jest widziane, przyjęte i uznane jako rzeczywiste. Tego procesu już nic nie zatrzyma. Jest dla nas wielką szansą, wielkim otwarciem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.