...

OLGA PIETKIEWICZ

Przebudzona Intymność – spotkanie z wewnętrznym mężczyzną

Tantra zaprasza nas do poznania siebie jako kobiety i ucieleśnienia w pełni swojej kobiecej esencji poprzez spotkanie z pierwiastkiem przeciwnym, z mężczyzną. A to spotkanie może odbyć się najpierw z naszym własnym pierwiastkiem męskim, z wewnętrznym mężczyzną. W jego odbiciu oraz w relacji z nim możemy głębiej doświadczyć swojej kobiecości. Zobaczyć jak ten wewnętrzny związek warunkuje nasze związki z mężczyznami i uzdrowić rany związane z bliskością, intymnością i połączeniem z drugą osobą.

I czy oni się w ogóle znają  – Twój Shiva i Twoja Shakti? Czy spotykali się wcześniej? Kochają się czy nienawidzą? A może dopiero spotkają się po raz pierwszy?

Niech to spotkanie będzie początkiem najbardziej namiętnego, pełnego pasji i miłości romansu Twojego życia…

 


Twój przebudzony seksualny krajobraz – poza lojalność wobec plemienia

Jak się uformował Twój seksualny krajobraz w odbicu Twojego plemienia, mamy, taty, koleżanek w szkole, mężczyzn i tego wszystkiego, co wpływa na nas kolektywnie, z filmów, kościoła, mediów? I jak by to było pozostawić to, co jest z plemienia i już mi nie służy, wyjść poza lojalność wobec przeszłości i pozwolić sobie doświadczać siebie tak jak chcesz. W intymnych relacjach z mężczyznami, w siostrzanych relacjach z kobietami, w relacji z samą sobą i ze swoim ciałem?   

Kiedy w pełni ucieleśniamy swoją moc i dumnie obejmujemy naszą seksualność, w pełni otwieramy się na przepływ Życia jako takiego, stając się wyrazem istnienia w świecie. Stając się Shakti, wyrazem boskiej kobiecości, boskiego pierwiastka w świecie. Przyjmując wewnętrzną Dakinię, tańcząc jej taniec celebracji istnienia i mając dostęp do całej obfitości Wszechświata.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.