...

MONIKA ŻELAZEK

Krąg pieśni

Zapraszam Cię do współtworzenia przestrzeni Kręgu Pieśni. Do tego czym jest wspólne śpiewanie, wspólne bycie w kręgu. Kiedy Twoje ciało otwiera się na dźwięki a Twoje serce otwiera się na czucie, Twój umysł otwiera się na poczucie wspólnoty, Ty – otwierasz się na bliskość z innymi Kobietami. Koi Cię, umacnia, raduje i wypełnia śpiew. Jak rzeka zaśpiewamy… pieśni stare i nowe, znane i nieznane.

Zapraszam Cię do tego, abyś wniosła swoje piękno niepowtarzalnego głosu..

Będziemy dzielić się pieśniami i śpiewać w naszych intencjach. I dla dobra Matki Ziemi.

Pieśni są dla mnie jak ptaki.

Pieśni płyną w naszej krwi.

Pieśni są naszym życiem, cały czas nam towarzyszą, wierne śpiewane uzdrawiające opowieści.

Zapraszam Cię do czasu z głosem i pieśnią. Mile widziany Twój bęben szamański, Twoje ukochane instrumenty.


Warsztat – Spotkanie z głosem

Czy możesz mówić to, co myślisz, czujesz?
Czy nic nie stoi temu na przeszkodzie?
Czy stoisz mocno w sobie, kiedy mówisz?
Co jest siłą, co jest słabością Twojego głosu?

Jeśli potrzebujesz wsparcia, uleczenia, umocnienia – zapraszam Cię do spotkania, które będzie dedykowane Twojemu Głosowi.

Jest on niewidzialną, a słyszalną emanacją Ciebie.

Zapraszam Cię do zabawy i poszukiwań, stawiania pytań i odnajdywania odpowiedzi.

Do śpiewu i wydobywania dźwięków najdzikszych 😊

Minimum słów, maksimum głosu 😉

Do zobaczenia

Liczba miejsc : 12

Poproszę miej wygodny strój i wodę.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.