...

KARO AKABAL

Spirala Erosa czyli czyli 6 kolorów naszej seksualności

Warsztat dla kobiet  w formie procesu grupowego z częścią wykładową, podczas którego poznasz i doświadczysz Spirali Erosa, modelu ludzkiej seksualności opracowanego przez Karo Akabal, założycielkę Sex & Love School, który służy do osobistego rozwoju w obszarze seksualności oraz zrozumienia kolektywnych procesów z seksualnością i relacjami między płciami w tle.

Spirala Erosa uwzględnia  różnorodność naszych seksualnych reakcji, pragnień i fantazji, pomaga je oswoić i zaprowadzić pokój między jakościami, które na pozór wzajemnie się wykluczają – na przykład między dzikim, instynktownym seksem a stabilnym związkiem, dominacją a uległością, uśpionym pożądaniem w realu a gorącymi fantazjami w snach.

Ten model również można stosować dla zrozumienia społecznych, politycznych i kolektywnych zjawisk w obszarze seksualności, takich jak polaryzacja postaw w społecznościach, konflikty międzynarodowe z płcią i seksualnością w tle, wzrost popularności konserwatywnych modeli oraz ruch #metoo.

 


Kobiecy Krąg o seksualności – Sex & Love School 

Kochane Kobiety

Zwołuję Was do Kobiecego Kręgu dedykowanego naszej seksualności.

Wołam Siostry ze społeczności Sex & Love School, przestrzeni online, w której od prawie 8 lat gromadzą się kobiety, aby się uczyć, uzdrawiać, rozwijać i wspierać w eksplorowaniu i odkrywaniu potencjału, który tkwi w naszej seksualności.

Wołam Siostry ze wszystkich innych Kręgów, z różnych miejsc, gdzie praktykowane jest Siostrzeństwo w Erosie i głębokie słuchanie w duchu Kultury Kręgu.

Wołam Siostry, które szukają swojego Kręgu, pragnąć doświadczyć bezpiecznej przestrzeni, w której będą mogły pokazać się, jako seksualne istoty.

Usiądźmy razem i pozwólmy, aby popłynęły słowa i emocje, aby rozluźniły się nasze ciała a dusza prowadziła nas do spełnienia.

Zwołuję Kręgi Sex & Love School ponieważ wierzę w kolektywną mądrość, rodzącą się z głębokiego słuchania. Mądrość, która pozwala nam otworzyć się na rozwiązania, na jakie nie wpadlibyśmy dyskutując ze sobą i przerzucając się argumentami. Mądrość, która jest potężniejsza niż suma naszych indywidualnych, osobistych mądrości.

Od wielu lat słucham, świadkuję i towarzyszę Kobietom w odkrywaniu przez nie ich własnej prawdy w obszarze seksualności i intymnych relacji. W tej pracy używamy mocy Kręgu, jako transformującego narzędzia do komunikacji z innymi i samym sobą. Narzędzia, które pozwala nam otworzyć się na rozwiązania, wykraczające poza nasze ograniczone, indywidualne postrzeganie.

Widzę świat, w którym używamy Kręgu do budowania wspólnoty, do tworzenia prawa. Prawa, które uwzględnia potrzeby wszystkich członków społeczności. Dlatego zapraszam Was do tego doświadczenia podczas Festiwalu Kobiet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.