...

JANKA JANKIEWICZ

Dark Sisterhood

Ciemne Siostrzeństwo to uzdrawiający rytuał dedykowany wszystkim tym poukrywanym, ciemnym i niewygodnym zakamarkom, które wybrzmiewają w spotkaniu kobiety z drugą kobietą.

Przez tysiące lat kobiety były warunkowane, aby obracały się przeciwko sobie, po to żeby przetrwać. Często, aby ochronić siebie i swoje dzieci walczyły między sobą, porównywały się, konkurowały, zazdrościły, zdradzały, obgadywały, były wobec siebie okrutne.

W naszym DNA, w wielu przestrzeniach naszych ciał nadal drży strach o to, by nie być ukaraną za życie w zgodzie ze swoją kobiecą mocą, za życie w swojej prawdzie i pełni. Nasze oczy widziały co nas czeka, gdy nie podporządkujemy się, nasze oczy widziały egzekucje, stosy, tortury na Siostrach.

Jakiś kawałek nas uwierzył, że gdy oddamy się pod opiekę mężczyzn i zwrócimy przeciw sobie, mamy wtedy większe szanse by przeżyć. Nosimy to wszystkie, bez wyjątków. I to było potrzebne, ale już nie jest.

Obecnie coraz głośniej wybrzmiewa ten inny, duży fragment, który tęskni za Siostrą, za zaufaniem do Niej i do tego, że mogę rozpaść się w ramionach innej kobiety, tęsknota za poczuciem przynależności do siostrzanej wioski, do tego że mogę czuć się bezpiecznie, mogę poprosić o wsparcie, mogę też szeroko błyszczeć i mogę wspólnie celebrować dary świętej kobiecości.

Jak ukochać pełnię Siostrzeństwa?

Zarówno Siostrzeństwa w spotkaniu serce do serca, ciało do ciała, ogień do ognia, jak i to ciemne jak gorzka czekolada z chilli, wstydzące się i szukające ukochania Dark Sisterhood.

Siostrzeństwo jest praktyką.

Praktyką obejmujacą w pełni każdy smaczek tego co Siostra-Siostrze.

Praktyką odwagi spoglądania w siostrzane oczy jak w lustro, w te najmniej wygodne, acz kryjące największe skarby oblicza we wzajemności i równości.

W tym ciemnym też nie jesteś sama.

Teraz jest czas by tam zajrzeć, przetransformować rozbłyskiem Świadomości, i być może rozpuścić w lekkość, miłość, bliskość i powrót do naszej Siostrzanej Unii.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.