...

GABRIELA KLARA KOWALSKA

Warsztat: Kobiecy gniew

Jako dziewczynki i kobiety byłyśmy i wciąż niestety jesteśmy socjalizowane do wyzbywania się swojego gniewu: „gniew piękności szkodzi”, „bądź grzeczną dziewczynką”, „nie histeryzuj”, „znowu masz okres?”.

Uwierzyłyśmy, że nasz gniew jest niecywilizowany, destrukcyjny, że wyrażając go jesteśmy roszczeniowe, histeryczne, niekobiece i niebezpieczne.

Tymczasem Twój gniew to Twoja żywotność, Twoja moc sprawcza, wewnętrzna klarowność,

Twój ogień, Twój obrońca, Twoje chcenie i sięganie po to!

Czy to jest niebezpieczne?

Świat teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje niebezpiecznych kobiet!

A kobieta, która wie, czego chce i czego nie chce, która potrafi to wyrazić i nadal pozostać w kontakcie (relacji), kobieta, która potrafi wybrać “coś innego” i o to zawalczyć dla siebie i dla świata jest Niebezpieczna.

Niebezpieczna dla wszystkich, którzy do tej pory czerpali korzyści z tego, że była grzeczna i bezpieczna.

Mam na imię Gabriela Klara i moją misją w świecie jest budowanie Nowej Kultury poprzez wspieranie kobiet w obejmowaniu mocy, energii i mądrości swojego gniewu.

Gniewu, który jest żywotnością, sprawczością i granicami, który współistnieje z miłością.

Rage & Love!<3

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.