...

DIANA POTERALSKA-ŁYŻNIK

Miłość a zakochanie – relacje w świetle Psychobiologii i Mapy świadomości wg D. Hawkinsa

Czym różni się zakochanie (145 na Mapie poziomów świadomości D.Hawkinsa) czyli wpadnięcie w miłość ang. fall in love, uzależnienie, przyciąganie, miłość romantyczna od Miłości przez duże M (poziom 500-539)? Różnic jest sporo i warto je sobie uświadomić, gdyż często zakochanie jest pewną, choć na początku przyjemną, formą regresji, która zwykle, jeśli nie zacznie sublimować i rozwijać się w wyższe formy miłości, dewastuje nasze ciało, emocje i duszę. Miłość jest aktem woli, wyborem, deklaracją, działaniem wymagającym wysiłku. Ale kiedy wejdziemy już na tę ścieżkę przynosi radość, spełnienie, zestrojenie, podnosi nasz poziom świadomości i prowadzi do Miłości bezwarunkowej (540-599), gdzie wszystko i wszyscy bez wyjątku są do kochania.

Przyjrzymy się również w jaki sposób wchodzimy w nasze związki intymne, co oznaczają koluzje, kim jest para w biologii, jakie komunikaty niszczą a jakie wspierają relacje. Wszystko po to aby budować świadome i satysfakcjonujące związki.

 


Warsztat Gimnastyki słowiańskiej dla kobiet

Czy zastanawiałaś się kiedyś skąd wzięła się opinia o Słowiankach jako o wyjątkowo pięknych, dorodnych, pełnych mocy i witalności kobietach zachowujących swój niepowtarzalny urok i sprawność do późnej starości. Okazuje się, ze jedną z przyczyn jest niezwykła gimnastyka przekazywana z pokolenia na pokolenie tylko w linii żeńskiej.

Gimnastyka Słowiańska jest odkrytą na nowo, tradycyjną praktyką pochodzącą z naszego kręgu kulturowego, przede wszystkim od wschodnich sąsiadów, z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Była też  obecna na wschodnich terenach Polski, np. na Podlasiu. Kobiety, z matki na córkę, przekazywały sobie ćwiczenia, które pomagały im zachować kondycję, pielęgnować wdzięk i urodę, przygotowywać do np. ciąży i porodu oraz harmonizować duszę, umysł i ciało. Ćwiczenia te, dobierane według faz księżyca i słońca, pomagały kobietom kontaktować się z przodkami oraz otrzymywać wsparcie od opiekunów i przewodników z wyższego świata. Ten system ćwiczeń w odczuwalny sposób wspiera i harmonizuje naszą kobiecą energię.

Podczas tego warsztatu poznasz wszelkie zalety i sekrety Gimnastyki Słowiańskiej, jak również nauczysz się podstawowych pozycji oraz odbędziesz pełną sesję 7 ćwiczeń wyliczonych na dzień, godzinę i miejsce praktyki podczas Festiwalu Kobiet w Tarasce.

Zapraszam kobiety w każdym wieku i w każdej kondycji fizycznej. To są ćwiczenia stworzone przed wiekami przez kobiety dla kobiet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.