...

MONIKA ŁUCZAK

Zapraszam do świata mojej fotografii, w którym panuje wolność i równość. Robieniem zdjęć zajmuje się od ponad 15 lat, ukończyłam studia fotograficzne i wciąż mam pasję do fotografowania. Na festiwalu będę dokumentować czasem jawnie czasem z ukrycia – nie bój się podejść i poprosić o zdjęcia. Ja będę robić to samo 🙂

Moje stronki:

 www.instagram.com/monikaluczakshoots http://monikaluczak.blogspot.com/2013/10/rainbow.html 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.