...

KATARINA HELLSTROM

Holistyczne podejście łączące CIAŁO, UMYSŁ i DUSZĘ jest podstawą mojej pracy. Razem z moim partnerem Maurizio wypracowaliśmy wspólnie autorską metodę ukierunkowaną na uwalnianie traumy zapisanej w ciele. Propaguję wiedzę o pracy z ciałem, jako potężnym narzędziu i fundamentalnym składniku w osiąganiu dobrostanu. Zaczynając od zdrowia, a kończąc na rozwoju duchowym. Oferuję holistyczną, autorską metodę, która łączy pracę z ciałem i emocjami.

Moją misją jest umożliwienie uzdrowienia i akceptacji swojej seksualności. W celu odkrycia swojego osobistego potencjału i relacji ze swoim JA. Budzę w ludziach motywację, aby podążali za własnymi wewnętrznymi potrzebami i pragnieniami. Aby odzyskali wolność emocjonalną, wpływ na własne życie i relacje z innymi ludźmi. W stanie zaufania i miłości do życia. Z akceptacją rzeczy takimi jakie są. Co jest receptą na długowieczność w zdrowym ciele i emocjonalnym balansie.

Udzielam sesji indywidualnych oraz wspólnie z Maurizio prowadzę warsztaty, które skupiają się na uwalnianiu ograniczających potencjał pamięci. Moją misją jest nauczać zasad pracy z energią, technik pracy z ciałem, uzdrawiającego dotyku.

Moją medycyną jest praca z ciałem, moje czucie, umiejętność odblokowywania przepływu energii w ciele.

Zapraszam kobiety do kolektywnego uzdrawiania brzucha – powrót do źródła. Dzięki pracy w grupie pod okiem moich asystentek, po przeprowadzeniu demo tłumaczącego wszystko co jest potrzebne do takiej pracy, uczestniczki będą mogły uzdrowić swoje brzuchy kolektywnie. Praca w takiej energii sprawia, że gdy razem z asystentkami będziemy pomagać w uwalnianiu energii, uczestniczki przeżyją uzdrowienia i odblokują przepływ.

WARSZTAT

Brzuch – pełnia manifestacji i kreacji – warsztat uwalniania

Nie ma pełnej kreacji i manifestacji w życiu bez zdrowego brzucha. Wszelkie schorzenia wokół organów i choroby, świadczą o niepełnym potencjale. I odwrotnie- podczas pracy z ciałem, zwiększa ten potencjał. To w brzuchu zachodzi pierwsza reakcja na sytuacje, a dopiero później dociera do mózgu. Tutaj wspominamy intuicję, ona właśnie „pochodzi” z brzucha. Zdrowy w szerokim sensie brzuch to umiejętność nawiązywania głębokich więzi z innymi ludźmi. Praca na brzuchu aktywuje wewnętrzną moc samouzdrawiania i wyzwala energie, aby zmierzyć się z różnymi życiowymi wyzwaniami. Zdrowy brzuch to bycie w mocy manifestacji i możliwość odczuwania przepływu energii życiowej i sensualnej. Jest centrum pomiędzy górą a dołem ciała. Połączenie z nim to podstawowy filar w drodze do zrozumienia siebie, swoich wizji i misji.

Podczas naszego warsztatu , na wstępie pokażemy Wam krótkie demo, jak pracować na brzuchu a następnie przejdziemy do praktyki i pracy w parach. Każdy uczestnik będzie miał 30 min na przyjęcie i danie drugiej osobie sesji. Możesz przyjść z osobą z którą chcesz pracować lub dobierzemy Ci parę na miejscu. Najlepiej pracować na „pustych „organach, nie przejadaj się więc przed sesją. Zapraszam! 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.