...

KASIA LUBERACKA

​​Na przełomie kilku lat rozwijałam u siebie tzw. czucie pola w ustawieniach. Stałam się aktywnym uczestnikiem warsztatów prowadzonych przez uznanych terapeutów w Polsce, zwieńczonych uzyskaniem certyfikatu. Specjalizuję się w prowadzeniu poradnictwa i wsparcia psychologicznego, prowadzę indywidualne sesje oraz warsztaty grupowe ustawień systemowych Berta Hellingera.

Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym, oraz terapeutą ustawień systemowych a obecnie uczę się także psychoterapii Gestalt.

Główne przesłanie jakie mi przyświeca a jakie wynika też z nauki Berta Hellingera, to to, że uzdrawia nas prawda. Prawda rozumiana w znaczeniu, że im więcej o sobie wiemy i lepiej rozumiemy siebie, ważne osoby z naszego życia oraz historię naszej rodziny, tym większą mamy szansę na wolne decydowanie o swoim życiu i zachowaniu. Technika terapii jaką stosuję pokazuje jak mocno doświadczenia wcześniejszych pokoleń naszego rodu wpływają na nasze obecne życie i jak możemy w wdzięczności przejść do samostanowienia o własnym losie, bez obciążeń naszego rodu.

To, co nieuświadomione, zachowane w tajemnicy, oddziałuje na nas najbardziej, niekoniecznie w przyjazny dla nas sposób. Gdy sobie to uświadamiamy, przestaje to na nas wpływać z taką siłą.

Do pełnego uzdrowienia potrzebne jest spotkanie z uczuciami z tym związanymi, ponieważ niewyrażone emocje nasze, naszych przodków, nas obciążają.

Zwieńczeniem terapii jest akceptacja. Taka zgoda uwalnia, pozwala zamknąć przeszłość i otworzyć się na nowy rozdział w życiu.

Z relacji uczestników moich ustawień wiem, że po takim doświadczeniu zmienia się ich nastawienie, zmienia się sposób myślenia a tym samym wprowadzają do swojego życia spokój i harmonię.

Ustawienia systemowe, określane jako ustawienia rodzinne, pokazują, że my – żyjący dziś, przejmujemy uczucia i losy naszych przodków, zwłaszcza tych nieżyjących i zapomnianych.

Takie przeniesienie losu skutkuje często niepowodzeniami w relacjach, zgodnie z maksymą:

Jeśli Ty byłaś nieszczęśliwa w miłości, kochana babciu, to ja też będę, Tobie na pamiątkę.

Ustawienia pozwalają przenieść nasze odczucia odziedziczone po naszych przodkach z nieświadomości w świadomość a dzięki temu do naszych relacji wraca ład i porządek.

WARSZTATY

Wpływ myśli i słów na kształtowanie naszego postrzegania

Wprowadzenie:

czym są ustawienia a czym nie są. Co mogą nam dać ustawienia i co dzięki nim możemy przeprocesować, jakich zagadnień dotknąć.

Teorię poprę 3 ćwiczeniami z udziałem uczestniczek warsztatów:

1.Wpływ myśli

Cel ćwiczenia: uzmysłowienie uczestnikom jaki wpływ mają myśli na funkcjonowanie nas samych, na relacje z innymi, funkcjonowanie w społeczności, w pracy, w rodzinie, jak myśli wpływają na osiągnięcie zakładanych przez nas celów.

Przećwiczymy sytuację, w której nie będziemy używać słów, tylko będziemy wysyłać ukierunkowane myśli – uczestnicy ćwiczenia nie będą znali intencji myśli innych osób. Będzie to współodczuwanie pod wpływem myśli, interpretacja mowy ciała i gestów poprzez mikroekspersję uczestników.

Pokażę jak negatywne myśli osłabiają wszystkich uczestników ćwiczenia a potem zaprezentuję jak działają pozytywne myśli i jak wpływają na zmianę samopoczucia uczestników ćwiczenia.

Uczono nas, żeby skupiać się na komunikacji werbalnej, czyli tym co mówimy. Jednakże to co widzimy lub słyszymy w sposób świadomy jest tylko wierzchołkiem góry lodowej postrzegania drugiego człowieka, ponieważ to co „podskórnie” odczuwamy, jak kierunkują nas nasze myśli jest podwaliną dalszej relacji z drugą osobą.

2. Związek a relacja partnerska

Cel ćwiczenia: uświadomienie uczestnikom, że słowa i działanie mają moc twórczą i w jak dużym stopniu wpływają na nasze życie i odbiór innych osób.

W ćwiczeniu biorą udział dwie osoby reprezentujące parę w dwóch relacjach: jako „związek” a następnie jako „relacja partnerska”.

Ćwiczenie pokaże jak diametralnie różne są nastawienia osób gdy są w relacji jako „związek” a zupełnie inne jeśli są w „relacji partnerskiej”.

Ćwiczenie pokazuje wszystkim uczestnikom warsztatu jak destrukcyjnie działa postrzeganie naszej relacji jako „związek” – czyli mówiąc obrazowo związanie się a jak działa „relacja partnerska” i że naszym celem powinno być dążenie w życiu do budowania z każdym relacji partnerskiej.

Na warsztacie przytoczę starą opowieść Indian dotyczącą związków i partnerstwa, której puenta mówi:

Jesteście jak orzeł i jastrząb; jeśli przywiążecie się do siebie, i nawet jeśli zrobicie to z miłości, nie tylko będziecie żyć pełzając, ale prędzej czy później zaczniecie się krzywdzić.

Jeśli chcecie, żeby miłość między wami trwała… LATAJCIE RAZEM, ALE NIGDY ZWIĄZANI!

Pamiętajcie: Miłość nie żąda posiadania, ale daje wolność. Nigdy powyżej Ciebie, nigdy poniżej Ciebie, zawsze…. obok Ciebie.

3. Jak postrzegamy swoją kobiecość

Cel ćwiczenia: sprawdzenie czy czujemy w sobie kobiecość – świadomą czy uśpioną.

Ćwiczenie w grupach 2 osobowych – wymiana opinii na ile czujemy się kobiece, jak siebie same postrzegamy.

Czasami na pozór kobieco wyglądająca dziewczyna w ogóle nie czuje się kobieca. Emanuje od niej kobiecość ale ona sama jej w sobie nie widzi, krępuje ją bycie kobiecą.

Na zakończenie poprowadzę medytację mojego autorstwa: Mój dom.

Świadome narodziny

Warsztat pokaże odpowiedź na pytanie  – Czy okoliczności związane z naszym przyjściem na świat mogą mieć wpływ na nasze życie? Odpowiadam – jak najbardziej TAK – chwila, w której pojawiamy się na świecie jest dla nas kluczowym momentem, który ma wpływ na nasz byt tu na ziemi. Każdego dnia, w każdej sekundzie odradzamy się na nowo, nowa praca, nowe relacje – wszystko to nosi znamiona naszych doświadczeń z naszego porodu.

Z naukowego punktu widzenia, od chwili poczęcia do momentu narodzin każda informacja jest zapisana w pamięci komórkowej, w układzie nerwowym, systemie energetycznym co prowadzi do powstawania między innymi wzorców zachowań emocjonalnych.

Kiedy tworzymy nowe relacje, podejmujemy pracę czy rozpoczynamy szkołę, wchodzimy do nowej grupy, to wtedy nasze postawy odzwierciedlają przebieg naszego porodu. Kiedy jesteśmy nieświadomi tych sytuacji, kierują nami schematy. Mając możliwość ponownego przejścia przez kanał rodny, dosłownie rzecz ujmując kiedy w pełni świadomie przeżyjesz swój poród, możesz zobaczyć, skąd biorą się zachowania, uczucia, które towarzyszą nam w codziennych sytuacjach. Poród kryje w sobie wiedzę, dzięki której nasze słabości można transformować w naszą moc.

Przytoczę przykłady ustawień „świadomych narodzin” z moich dotychczasowych warsztatów. Na zakończenie poprowadzę medytację mojego autorstwa: Wewnętrzne dziecko

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.