...

ILONA ANTONIEWICZ

Z jogą zetknęłam się dzięki książce Maliny Michalskiej w czasach bardzo surowych pod względem dostępu do informacji. To była jedyna moja książka o hatha jodze. Znalazły mnie również dzieła Jogi Rama-Czaraki wydane prawie sto lat wcześniej. Życie zawsze daje mi chwile różnych form praktyki jogicznej, w grupie i indywidualnie. Teraz, czyli już 10 lat, lubię się z yin jogą. Doświadczam z pozycji transpersonalnej.

WARSZTAT

Yin joga

Joga yin opiera się na filozofii Tao. Jest stosunkowo młodą (50+) formą praktyki. Wspomaga ścięgna, stawy, kości i powięź. Relaksuje i pozwala uzdrawiająco poddać się grawitacji.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.