...

GAJA

GAJA to projekt muzyczny w duchu głębokiej ekologii. Śpiewam, bo wierzę, że wibracje, które niesie muzyka mają moc, by zmieniać świat. Śpiew jest dla mnie formą komunikacji tego w co wierzę, co we mnie żywe i co dla mnie ważne. Niesie mnie miękkie, folkowo-korzenne brzmienie z nutą leśnej ballady, unoszącej się w powietrzu jak dym ogniska. Ta muzyka płynie prosto z serca i przypomina, że pod stopami wiruje planeta Ziemia.

 Na Festiwalu Kobiet zagram solo, pieśni z nowej, nadchodzącej płyty, akompaniując sobie na gitarze, banjo i ukulele.

 Pierwszej płyty (nagranej w 2021 roku) można posłuchać m.in. tutaj:

 • Spotify:

https://open.spotify.com/album/60tkTbuFNWAdYVFkibwKbd?si=7o6PXNYWT5-igYb-nprWrA

• YouTube:

https://youtube.com/playlist?list=PLAK8vvgrsDOGoZjIqJbKCpGadsHTwQuYY

• Soundcloud:

https://soundcloud.com/gaja-507317973/sets/grunt-pod-stopami

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.