...

ANIA SIERPOWSKA

Moja Medycyna – Moc  Autentyczności. Ja. Nieoczywista. Czasem zupełnie niedostrzegalna. Czasem wyrazista i jasna. Wciąż ruchoma. Drżąca. Poruszająca się. Poetycka i łagodna. Otwarta i głośna jak klubowa muzyka. Moja Medycyna jest w procesie gotowania – to nasze spotkanie z kobietami jest jak podniesienie temperatury ognia pod parującym alchemicznym kociołku. Od początków tego festiwalu jestem z Wami – ucząc się wchodzenia w przestrzeń Kobiet. Przyjmuje powitanie. Proszę o zgodę. Sprawdzam. Orientuję się. Otwieram się. W służbie. Kapłanka codziennego życia. Toruję drogę emocjom. Odważam do czucia. Odklinam do życia wszystkie autentyczne relacje. Żywa krew młodości zamienia się w czarną krew wieku dojrzałego. Witam was w czasie transformacji – otwarte źródło życia prowadzi wprost do tajemniczych wrót Oceanu.
Poprzez ruch i taniec. Poprzez ucieleśnioną obecność. Do Mocy Autentycznego JA.

WARSZTATY

Ognista Moc Emocji – Twoje Tak dla Twojego Nie – warsztat pracy z ciałem

Ogień woła nas do swojej pierwotnej dzikiej natury. Do pełni kontaktu z emocjami. W kontakcie ze swoją historią poprzez ciało i ruch możemy skontaktować się ze swoimi potencjałami energetycznymi – ułożone warstwami, plecione razem powięzią opowiadają historię naszego życia. Jak ogień jest o wyrażaniu, transformacji i przemianie tak złość niesie w sobie te jakości w świecie uczuć.
Społecznie piętnowana zakazami, brakiem akceptacji i karą. Kojarzona z wybuchami furii i atakami wściekłości. Pożarem. Odczuwamy strach przed swoją złością – jednocześnie nie jesteśmy w stanie znieść złości innych. Tym, czego nas nauczono w obchodzeniu się z tą emocją, jest jej tłumienie, omijanie, połykanie, zamykanie oczu, zatykanie uszu. To grzeczne dziewczynki nie stają w miejscu ognia. To grzeczne dziewczynki nie potrzebują ciepła i pasji życia.
Nikt nie powiedział, że w tym kontrakcie drobnym drukiem jest napisane – tłumiona złość obraca swoje ostrza przeciwko Tobie. Wewnętrznie dokonuje spustoszenia. Wpływa na wrogą percepcję otaczającego Cię świata. Wewnętrznie każe, krytykuje, odpala nieadekwatne akty wściekłości. Grzeczne dziewczynki stają się oszalałe i zagubione bez czucia.
Każda emocja, skrywana i niewyrażana, wciąż jest, mimo iż ją starannie ukrywasz pod wieloletnimi warstwami pancerzy czy wyćwiczonych uśmiechów. Wyżera Cię ona od środka. Pochłania energię i motywację. Pozbawia energii życiowej. Z innego zupełnie poziomu – zalewa ciało hormonami stresu, które powodują bóle oraz napięcie mięśni, zalewa brzuch żółcią, która powoduje bóle i nadwrażliwości i dużo innego somatycznego dyskomfortu i uszkodzenia.
A z tą Złością bywa tak, że właśnie dostęp do niej toruje drogę innym uczuciom. Potężna moc Żywiołu Ognia rozgrzewa nas, budzi do życia, budzi świadomość siebie, swojego terytorium – swojej MOCY.
Złość to uczucie alarmowe informujące nas kiedy granice są przekraczane, a potrzeby nie zaspakajane. Energia tej emocji pozwala wyrazić siebie w trudnych dla nas sytuacjach. To właśnie dzięki złości mamy szansę się obronić, wyznaczyć granice, pozwala nam też ona sięgać i zaspokajać nasze potrzeby. Sięgniemy do siebie – poczujemy tyle ile dane nam będzie poczuć.
Często mówimy w gronie kobiet o “świętym wkurwie” – tak jest święta ta złość, gdy płynie z ucieleśnionego kontaktu. Torowanie drogi do tego odbywa się stopniowo – krok po kroku. Wyrażona jest potężnym narzędziem dostępu do siebie, swojego serca, do granic. I barometrem bycia w dobrych relacjach. Jest drogą do bycia w pełni swojej mocy.


Ścieżki Tańczącej Wojowniczki – otwieram koło Medycyny – wieczór Movement Medicine

Praktyka Movement Medicine dedykowana Żywiołom i naszemu wsparciu jakie możemy otrzymać zwracając się do tych sił które są wiele większe niż my wszyscy i starsze niż nasze kości. Oddzielnie i w połączeniu, w różnych konfiguracjach – cztery siły życiowe, które ciągle nas otaczają tworząc ramę dla naszego funkcjonowania w tej rzeczywistości. Każdy inny, ze swoimi jakościami. Ale wszystkie ważne i obecne w naszych życiach. Dla najważniejszej sprawy. Z wdzięczności. W ofiarowaniu. W służbie życiu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.