DIANA POTERALSKA-ŁYŻNIK

Miłość a zakochanie – relacje w świetle Psychobiologii i Mapy świadomości wg D. Hawkinsa

Czym różni się zakochanie (145 na Mapie poziomów świadomości D.Hawkinsa) czyli wpadnięcie w miłość ang. fall in love, uzależnienie, przyciąganie, miłość romantyczna od Miłości przez duże M (poziom 500-539)? Różnic jest sporo i warto je sobie uświadomić, gdyż często zakochanie jest pewną, choć na początku przyjemną, formą regresji, która zwykle, jeśli nie zacznie sublimować i rozwijać się w wyższe formy miłości, dewastuje nasze ciało, emocje i duszę. Miłość jest aktem woli, wyborem, deklaracją, działaniem wymagającym wysiłku. Ale kiedy wejdziemy już na tę ścieżkę przynosi radość, spełnienie, zestrojenie, podnosi nasz poziom świadomości i prowadzi do Miłości bezwarunkowej (540-599), gdzie wszystko i wszyscy bez wyjątku są do kochania.

Przyjrzymy się również w jaki sposób wchodzimy w nasze związki intymne, co oznaczają koluzje, kim jest para w biologii, jakie komunikaty niszczą a jakie wspierają relacje. Wszystko po to aby budować świadome i satysfakcjonujące związki.

 


Warsztat Gimnastyki słowiańskiej dla kobiet

Czy zastanawiałaś się kiedyś skąd wzięła się opinia o Słowiankach jako o wyjątkowo pięknych, dorodnych, pełnych mocy i witalności kobietach zachowujących swój niepowtarzalny urok i sprawność do późnej starości. Okazuje się, ze jedną z przyczyn jest niezwykła gimnastyka przekazywana z pokolenia na pokolenie tylko w linii żeńskiej.

Gimnastyka Słowiańska jest odkrytą na nowo, tradycyjną praktyką pochodzącą z naszego kręgu kulturowego, przede wszystkim od wschodnich sąsiadów, z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Była też  obecna na wschodnich terenach Polski, np. na Podlasiu. Kobiety, z matki na córkę, przekazywały sobie ćwiczenia, które pomagały im zachować kondycję, pielęgnować wdzięk i urodę, przygotowywać do np. ciąży i porodu oraz harmonizować duszę, umysł i ciało. Ćwiczenia te, dobierane według faz księżyca i słońca, pomagały kobietom kontaktować się z przodkami oraz otrzymywać wsparcie od opiekunów i przewodników z wyższego świata. Ten system ćwiczeń w odczuwalny sposób wspiera i harmonizuje naszą kobiecą energię.

Podczas tego warsztatu poznasz wszelkie zalety i sekrety Gimnastyki Słowiańskiej, jak również nauczysz się podstawowych pozycji oraz odbędziesz pełną sesję 7 ćwiczeń wyliczonych na dzień, godzinę i miejsce praktyki podczas Festiwalu Kobiet w Tarasce.

Zapraszam kobiety w każdym wieku i w każdej kondycji fizycznej. To są ćwiczenia stworzone przed wiekami przez kobiety dla kobiet.