...

MAŁGORZATA PAWŁOWSKA

Joga Serca Dla Kobiet 

To praktyka bazująca na zestawach pozycji i medytacji jogi kundalini i jogi klasycznej.

Na pojedynczą sesję składa się:

– zatrzymanie się i skierowanie uwagi do wewnątrz swojego ciała
– objęcie czułym spojrzeniem swoich napięć, uczuć, emocji, myśli i wszystkiego, co pojawia się wewnątrz Ciebie, kiedy siadasz na macie
– przyjęcie w uznaniu każdego wewnętrznego oporu, dając mu czas i przestrzeń na bycie i gotowość do odpuszczenia
– kierowanie ruchem ciała w połączeniu z oddechem łagodnie, uważnie, miękko ( wolno, lub dynamicznie, lub w zatrzymaniu ciała)
– relaks w karmiącym rozpłynięciu się na Matce Ziemi
– medytacja dla koherencji serca – poszerzenia pola serca i połączenia go z umysłem

Celem praktyki jest logowanie/zakorzenianie/tworzenie/łączenie się

w nowym paradygmacie życia na Ziemi, przejawiającym się w PRZYTOMNYM BYCIU W MOCY, LEKKO, BEZ WYSIŁKU, W ŚWIADOMYM ODCZUWANIU I PRZEŻYWANIU SIEBIE JAKO KOBIETY

Intecją przyświecającą regularnej praktyce jest PRZEJŚCIE.

PRZEJŚCIE z CIEMNOŚCI nieświadomości, rozproszenia, uwięzienia, uwarunkowań, uzależnień, szkodliwych nawyków i przekonań – do ŚWIATŁA – do odkrycia swoich talentów, najwyższych potrzeb, połączenia z wewnętrzną mądrością, przytomnością, mocą, ku spełnieniu się –

JAKO KOBIETA PRZYTOMNA, OBECNA, ROZLUŹNIONA, PEŁNA MIŁOŚCI i SZACUNKU DO SWOJEGO CIAŁA, EMOCJI, UCZUĆ i MARZEŃ.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.