...

OLA JANUCHTA

Kobieta medycyna, kreatorka, artystka, alchemiczka, joginka.

Kobieta krocząca ścieżką ku sobie, do wewnątrz, w poszukiwaniu własnej esencji. Jestem głęboko zakochana w życiu i pragnę, by stymulowało mnie w zachwycie, tańcu, przyjemności oraz flircie. Pracuję z ciałem, łonem, żeńskim pierwiastkiem, który ma moc wskrzeszania oraz odrodzenia.Moją pasją jest codzienność, bo tam gdzie pozornie nic się nie dzieje – tworzy się pełnia.

Moja część kobiecego przekazu leży w moim czuciu i namiętności. Chciałabym podzielić się z kobietami umiejętnością życia w zachwycie, szukania drzwi ku zmysłowemu odbieraniu świata, w prawdziwym połączeniu ze swoim ciałem, żeńską alchemią. Czując jednocześnie stymulujący świat, przyrodę, powietrzę stale stymulujące nasze ciała, jak i możliwość pogłaskania się po policzku, zajrzenia w głąb medycyna łona czy zatańczenia z każdym naszym archetypem. Moją umiejętnością jest miękkość w przekazie, delikatność, zabawa i flirt..ze sobą, z życiem, z tym co nas otacza. Bo to my jesteśmy medycyną. Kobiety medycyny.

WARSZTATY

Masaż piersi

Chciałabym zaprosić Cię do aktywacji energii skrywanej w Twoich piersiach, w Twoim centrum. Energii naładowanej dodatnio, skierowanej do zewnątrz, by dawać oraz karmić, spływać do joni, by otwierać ją jeszcze mocniej. Nasze warszaTY nie będą kolejną podróżą po wiedzę, a po jej ucieleśnienie. Najważniejszym katalizatorem będziesz TY sama, Twoja historia, Twoja prawda, to co zadziewa się w wewnątrz, to co już masz.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.