...

KASIA FALISZEWSKA

Pragnę dzielić się ciepłem płynącym z serca, uważnością na drugiego człowieka, ruchem budzącym ciało, oddechem, dotykiem. Moją intencją jest delikatność, troska i akceptacja.

Jestem kobietą w drodze. Zmieniam się, poznaję od nowa.

Jestem wdzięczna, że na swojej drodze spotykam wspaniałych nauczycieli, przyjaciół, ludzi bez których nie byłabym tu gdzie jestem.

WARSZTATY

Spotkanie ze sobą

Poprzez dynamiczny ruch ciała, rytm mantr i oddech zaczynamy inaczej odczuwać siebie. Wzmacniamy najważniejsze układy naszego ciała: nerwowy, immunologiczny, krwionośny i energetyczny a umysł staje się odporny na bodźce z zewnątrz.

Gdy wracamy do stanu równowagi i harmonii, zwalnia proces starzenia, mamy więcej chęci i siły by cieszyć się życiem. Wracamy do domu, wracamy do siebie.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.