...

KARO AKABAL

Moją mocą i medycyną, świeżutko odkrytą, są wizje, w których widzę Przyszłość. Piękną Przyszłość. Podzielę się nimi na MaMie oraz swoją drogą do ich realizacji.

Nauczycielka, wizjonerka, aktywistka, partnerka, mama i babcia. 

Założycielka Sex & Love School przestrzeni online, w której od prawie 8 lat gromadzą się tysiące kobiet, aby się uczyć, uzdrawiać, rozwijać i wspierać w eksplorowaniu i odkrywaniu potencjału, który tkwi w naszej seksualności. Autorka 12 modułowego programu podstawowej edukacji seksualnej dla dorosłych kobiet BASIC SexEd, który dostępny jest w Ekonomii Daru. 

Od wielu lat słucham, świadkuję i towarzyszę Kobietom w odkrywaniu przez nie ich własnej prawdy w obszarze seksualności i intymnych relacji. W tej pracy sięga po moc Kręgu, jako transformującego narzędzia do komunikacji z innymi i samym sobą. Narzędzia, które pozwala nam otworzyć się na rozwiązania, wykraczające poza nasze ograniczone, indywidualne postrzeganie. Widzi świat, w którym używamy Kręgu do budowania wspólnoty, do tworzenia prawa. Prawa, które uwzględnia potrzeby wszystkich członków społeczności. 

WARSZTATY

Siostrzeństwo w Erosie

Jakich relacji z Kobietami potrzebujemy, aby mieć dobry seks i szczęście w miłości?

Jak rozmawiać o seksie z siostrą, mamą, przyjaciółką, córką?

Jak zawiązać i utrzymać zaufany Krąg, w którym jakość naszego życia intymnego, erotycznego, seksualnego będzie tematem priorytetowym.

To warsztat o praktycznym, codziennym Siostrzeństwie. Prowadzony przez Karo Akabal, która od kilkunastu lat trzyma Kręgi w obszarze seksualności.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.