...

JANKA JANKIEWICZ

Ekstatyczna ziemska istota, artystka powolnej przyjemności i subtelna alchemiczka grawitacji. W głebokiej seksualnej relacji z Naturą. Facylitatorka na ścieżce Ucieleśnienia. Seksualna bodyworkerka. Zaufała Ciemności- jako szamańska medycyna i powrót do domu. Twórczyni przestrzeni “Dark Sisterhood” i trzymająca kręgów w Ciemności.

WARSZTATY

Alchemia przynależności ( Ecstatic Earth Dance* )

Dotknij Siostro pępkiem Ziemi, zassij swoją pępowiną odżywcze, ekst@tyczne soki, zanurz się w Ziemskiej Energii, tej gęstej, tej materialnej, w jej Pierwotności. Być może Twoja Dusza pragnie dotrzeć do autentycznej radości przynależności do tej planety, do jej siostrzanego plemienia, do Jej karmiącego ciepłego łona, z którego my wszystkie. Odpocznij wreszcie w miejscu twojego przyrodzonego prawa do istnienia w swej przywspółczulnej Pełni.

Pierwszy dzień festiwalu… przybyłaś, nie znasz większości kobiet, a może nie widziałaś ich już dłuższy czas. Czy to zauważasz czy też nie… Twoje ciało może ciągle być w trybie “badam”….czy jestem bezpieczna? wszystko jeszcze takie nieznane? czy już przynależę? Łagodnie poruszymy te drżenia, zatańczymy w intencji odnalezienia wspólnego, uradujemy na to nowe i może odnajdziemy pierwsze “sisters in crime”. Będzie to łagodna podróż w ruchu w hołdzie dla TrójMatki.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.