...

IZABELA OŁDAK

Moją podstawową mocą jest twórczość. Ta nieustanna, wiecznie kreująca moc, wynikająca z ogromnej pasji i wrażliwości. Stąd także moje połączenie z żywiołem Ognia. Pracuję zarówno małym ogniem jak i dużym ceremonialnym Ogniem np przy Szałasie Potu. Połączenie z tym żywiołem daje mi także mój układ planetarny i ogólny temperament.

Artystka, malarka, tatuatorka, kobieta mocy, wizjonerka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Holenderskiego Instytutu Sztuki w Enschede w Holandii. Jako artystka tworzy symboliczno-magiczne obrazy, mandale i sztukę wizyjną.

Tworzy także tatuaże intencyjne, które powstają jako rezultat szamańskiej sesji. Od 2010 roku swoją ścieżkę artystyczną łączy z szamanizmem. Zajmuje się uzdrawianiem poprzez pracę z bębnem, Zwierzętami Mocy i ceremonią, zwłaszcza Szałasu Potu. Od 2014 roku zasiada i trzyma kręgi. Aktualnie jest uczennicą szamanki i psycholożki Evy Ruprechtsberger z instytutu Sandry Ingerman i Michaela Harnera.

WARSZTATY

Szamanizm jako powrót do korzeni

Szamanizm jest kolebką wszystkich wierzeń i religii. Jego echa obecne są w naszej kulturze po dziś dzień (np. trójpodział świata na Niebo, Ziemię, Piekło). Chciałabym opowiedzieć więcej o szamanizmie jako o naszym dziedzictwie a także narzędziu samopoznania i inicjacji, połączenia z naturą i jej cyklami.

Chcę także podzielić się swoim 12 letnim już doświadczeniem kroczenia tą ścieżką. Przekazów jakie uzyskałam na wyspie Olchon, wiedzy którą przekazywali mi rozmaici szamani i uzdrowiciele różnych kultur, spotkaniu ze śmiercią oraz bębnie jako wehikule, wierzchowcu, który przenosi mnie do rożnych wymiarów. W szamanizmie przestrzenie te nazywane są Dolnym, Górnym i Środkowym Światem. A także pomocnikami i sprzymierzeńcami jakich możemy tam spotkać. Wykład chciałabym zakończyć podróżą przy bębnie, którego samo monotonne bębnienie zmienia fale mózgowe. Przechodzimy z fal Beta w Alfa a następnie Theta, dzięki czemu doświadczamy stanu głębokiej relaksacji, odprężenia, a także wizyjności. Będzie to podróż do Drzewa Życia, naszego osobistego Miejsca Mocy.

 

Szamańskie Koło Życia

Szamanizm opiera się na naturalnym cyklu natury, który znany jest pod nazwą Szamańskie Koło Życia lub Koło Medycyny (Medicine wheel). Bazuje na 4 siłach jakimi są kierunki kardynalne: Wschód, Południe, Zachód, Północ, które stanowią mapę rzeczywistości oraz są duchowym narzędziem poznawania świata. Każda siła ma swój odpowiednik w cyklu natury: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Cyklu księżyca: Księżyc rosnący, Pełnia, Księżyc Malejący, Nów. Pór dnia: Poranek, Południe, Wieczór, Noc. Czasu życia człowieka: Dzieciństwo, Dojrzewanie, Starzenie się, Śmierć i Odrodzenie. Sfer człowieka: Umysł, Ciało, Emocje, Dusza.

Dzięki wykorzystaniu tego koła możemy łatwo odczytywać i rozwiązywać nasze problemy, planować wydarzenia, weryfikować wiedzę na dany temat, czy sprawdzać stan psychicznej równowagi, a także integrować wewnętrzne przeciwieństwa (indywiduacja). Na Kole Życia oparta jest Ceremonia Szałasu Potu, a także w psychologi Kompas Życia czy inaczej Diagram Życia.

Po takim wykładzie uczestnicy mieli by wystarczającą ilość informacji by móc samemu zintegrować się z cyklem natury i pracować z własnym Kołem Życia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.