...

ESTERA SARASWATI

Kobieta mądrości, wizjonerka nowych paradygmatów, tantryczna jogini, nauczycielka sztuki intymności. Jest ekspertem w prowadzeniu grup, fasylitowaniu procesów grupowych oraz tworzeniu przestrzeni do wzrostu. Była jedną z pierwszych liderek ruchu świadomej, uduchowionej seksualności w Polsce (sacred sexuality, od roku 2010). Ma bogate doświadczenie jako liderka i pionier w świecie biznesu i korporacji, sztuki, rozwoju osobistego i duchowego. Prywatnie kroczy drogą buddyjskiej Tantry, ścieżką wyzwolenia z iluzji w celu rozwijania współczucia i mądrości.

Jej życie jest odbiciem zaangażowania w sprawy świata. Podróżuje w różne miejsca, celem siania i tworzenia nowych możliwości, odpowiadając na impulsy płynące z przestrzeni i Ziemi.

Wizjonerka Nowej Ziemi, opartej na współżyciu bez przemocy, rozwijaniu współczucia i mądrości oraz chronieniu sacrum ziemi i seksualności.

Tworzy ruch i platformę społeczną Mądrzy Liderzy, której celem jest wprowadzenie mądrości i szlachetnych wartości do świata biznesu, zarządzania, sztuki, aktywizmu i wszędzie tam, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje rzutujące na życie człowieka.

Jest mamą dwóch chłopców, których urodziła w domu lotosowo i bez profesjonalnej asysty.

Intensywnie podróżując, mieszkała i zapuszczała korzenie w wielu krajach, pracując z globalną siatką świadomości, w takich miejscach jak Szwecja, Ibiza, Portugalia, Indie i Bali. Jest blisko zaprzyjaźniona ze wspólnotą Tamera, politycznych aktywistów od czterech dekad działających na rzecz pokoju, zmieniających koncepcje miłości, relacji i seksualności. Była nauczycielem ISTA, międzynarodowej organizacji rozwijającej suwerenność ludzi poprzez odblokowywanie witalności energii życiowej.  Obecnie mieszka w Polsce, jest rezydentem Szwecji, Hiszpanii i Portugalii.

WARSZTATY

Mądra moc

Zapraszam do przyjrzenia się różnym źródłom mocy oraz jakie są korzyści oraz pułapki mocy. Zobaczymy drogę do zintegrowania mocy, aby z belki, która nieświadomie ścina głowy, jest czołgiem tratującym delikatność lub szyją, która kręci głową, stała się dynamiczną grą żywiołów, adekwatną do przebudzenia mądrości i miłości. Warsztat doświadczalny połączony w wykładem.

Mądra Polka Niepodległa czyli rzecz o granicach

Granice to temat bazowy i esencjonalny w życiu. Ich brak lub nieadekwatnie ustawione, nieuświadomione dziury w granicach, przyzwolenie na ich przekraczanie może skutkować życiem, które jest pełne wyzwań. Przyjrzymy się jak przejść do życia, w którym więcej energii dajemy na eksplorowanie potencjału niż obronę granic. Zbudujemy symboliczny most w nas z Polski pod nieustającymi zaborami i grabieżami do świata, w którym granice są szanowane i zamiast być murami są oddychającą, żywą membraną chroniącą rozwój życia i sacrum.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.