...

DOMINIKA OSAK

Moim nauczycielem jest Serce. W nim odkryłam swoją MOC (Miłość-Odwagę-Czułość). Ono jest moim wsparciem, drogowskazem, przewodnikiem duchowym. W mojej ziemskiej wędrówce dzielę się osobistym doświadczeniem i drogą serca. Wierzę, że nie potrzebujemy szukać odpowiedzi na zewnątrz, bo każda z nas ma je wszystkie wewnątrz siebie. Łącząc się z Sercem, łączymy się również z esencją naszej kobiecości.

Jestem nikim i jestem wszystkim, czym jestem.

Odkąd odnalazłam i poczułam te słowa w sobie, moje życie zaczęło nabierać innego kształtu. Przepływam przez nie, a ono formuje się tak, aby mi najlepiej służyć. Współgramy ze sobą, harmonijnie współbrzmimy. Głęboka świadomość bycia nikim daje poczucie wolności, a czucie, że dla samej siebie jest się absolutnie wszystkim, co najlepsze i najpiękniejsze, ubiera tę wolność w kompletność i MOC (Miłość-Odwagę-Czułość), w bycie w swojej prawdzie.

Tak przejawia się moja wewnętrzna moc życia w tym kwantowym świecie.

WARSZTATY

Poranne Dostrojenie – spotkanie z dźwiękiem

Zapraszam do porannego spotkania z samą sobą.

Wsłuchując się w dźwięki wysoko wibracyjnych instrumentów (kamertony, skrzypce, misy, dzwonki) oraz łącząc się z pulsem Ziemi, pulsem Serca i dźwiękami otaczającego nas świata, poszukamy swojego własnego brzmienia, osobistej wibracji, aby wspólnie dostroić się tworząc harmonijną orkiestrę współbrzmiących Serc.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.