...

ATIMAYA BRZOSTYŃSKA

Na ścieżce rozwoju i samopoznania jestem od ponad ośmiu lat. Po prawie dziesięciu latach pracy w mediach postanowiłam zmienić swoje życie i wyjechać do ośrodka medytacyjnego w Grecji, gdzie po raz pierwszy uczestniczyłam w kręgach kobiet i odkryłam ich transformującą moc. Jestem certyfikowanym instruktorem Medytacji Aktywnych oraz Terapii Medytacyjnych OSHO, From Separation To Unity oraz Kobiecego Masażu Piersi Sahashi®, które są podstawą organizowanych przeze mnie spotkań i warsztatów. Od kilku lat prowadzę spotkania dla kobiet, w których głównym celem jest pokazanie narzędzi, które pomagają w odnalezieniu kobiecej mocy, tworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie każda z uczestniczek może poczuć się utulona, akceptowana, zrelaksowana, bez dążenia do osiągnięcia konkretnego celu, aby wyjść z działania do bycia i czucia- akceptacji swojego ciała i wszystkich emocji, które się przelewają i przyzwalaniu sobie na to. Obecnie prowadzę kanał na YouTube z treściami kierowanymi przede wszystkim dla kobiet o szerokiej tematyce SAMOCZUŁOŚCI i poznawaniu samej siebie, który możesz odwiedzić tutaj: https://www.youtube.com/@atimaya

Moją medycyną jest przede wszystkim wyrażanie się – zarówno dzieląc się w kręgach swoimi historiami, wyrażając emocje w medytacjach aktywnych i innych formach pracy z głosem, taniec, manualne działania artystyczne. Przede wszystkim dzielę się swoim doświadczeniem, zrozumieniem i zdobytą przez lata wiedzą jak kierować się ku sobie z odwagą i zaufaniem. Jak na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym zmienić swoje podejście do samej siebie i stawać się swoją przyjaciółką. Medycyna kręgu to jedno z najpotężniejszych lekarstw duszy jakie poznałam i którym dzielę się z innymi kobietami w byciu we wzmacnianiu swojej kobiecej mocy.

WARSZTATY

Zapraszam kobiety do przestrzeni SAMOCZUŁOŚCI- to ścieżka w stronę poznania samej siebie, uhonorowanie swojej kobiecości, stawanie się swoją najlepszą przyjaciółką. Jest to filozofia, w której wektor swojej uwagi kierujemy do siebie, dzięki możemy się ugruntowywać w sobie, być bardziej świadome swoich granic i z większą łatwością ich strzec, akceptować siebie w pełni, otwierać się na kreatywność i pozwalać sobie na efektywny odpoczynek.

1. SAMOCZUŁOŚĆ- droga do siebie.

To podróż w kierunku równowagi i stabilności, budująca naszą wartość z każdym dniem głębiej. To zmiana wektora swojej uwagi z osiągania zewnętrznych celów, na budowanie wewnętrznego fundamentu, który jest w stanie przetrwać burze emocji i uczuć, które towarzyszą Ci każdego dnia w byciu kobietą. W trakcie spotkania poznasz narzędzia, dzięki którym możesz budować wewnętrzne zasoby krok po kroku. 

Dowiesz się również, dlaczego właśnie czuły kontakt z samą sobą na wszystkich poziomach- fizycznym, emocjonalnym i mentalnym jest tak ważny w odkrywaniu własnej mocy i może przyczynić się do zmiany jakości życia i tego w jaki sposób reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość.

2. Medytacja Dynamiczna OSHO®

W ciągłym zgiełku wydarzeń i natłoku informacji oddaliliśmy się od siebie i swojej wewnętrznej ostoi. Współczesny człowiek większość swojego dnia spędza w pozycji siedzącej. Medytacje Aktywne OSHO® są stworzone po to, żeby poprzez ruch, dźwięk i oddech powrócić do ciała i dzięki temu wejść w stan relaksu i uważności, jakim jest medytacja. Medytacja Dynamiczna OSHO® to szybki, intensywny i rzetelny sposób na przełamanie starych, zakorzenionych w ciele i umyśle schematów, które wiążą nas w przeszłości oraz na doświadczenie wolności, świadomej obserwacji, ciszy i spokoju, które ukrywają się za tymi więziennymi murami.  

Medytacja trwa godzinę i składa się z pięciu części. 

Część pierwsza to chaotyczny, intensywny, głęboki oddech przez nos, bez rytmu, z koncentracją na wydechu.

W drugiej części wypuść wszystko, co potrzebuje uwolnienia- krzycz, płacz, skacz, kop, trzęś się, tańcz, śpiewaj, śmiej się, utrzymuj całe ciało w ruchu.

Trzecia część to skakanie z rękoma podniesionymi wysoko nad głową, wykrzykując mantrę „Hu! Hu! Hu!”, tak głęboko jak tylko to możliwe. W tej części chodzi o to, by doprowadzić siebie do skraju wyczerpania.

W części czwartej zastygnij w bezruchu gdziekolwiek jesteś, w jakiejkolwiek pozycji się znajdziesz. Bądź obserwatorem wszystkiego, co się tobie przydarza.

Piąta część jest świętowaniem przy muzyce w tańcu, wyrażeniem, co jest w Tobie.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.