...

AGATA KAWECKA / Love-Courage-Trust

Moja mocą jest uważny dotyk. Opiekuję się ciałem, dotykam z szacunkiem i uwagą – zazwyczaj tak rzadko obecną w naszej codzienności. Przestrzeń mojego studia otwarta jest na proces, na wszelkie przejawy emocji, ale także na ciszę, jeśli to ona jest w danej chwili prawdziwa. Pracuję z całą/całym Tobą, także z Twoją seksualnością – jeśli wyrażasz taką potrzebę i otwartość. Przyjdź do mnie bez koncepcji, z otwartą głową; puść kontrolę, puść wstyd, puść przekonania – a przynajmniej miej taką intencję.

Zajmuję się emocjonalną pracą z ciałem, rozbrajaniem ciała oraz masażem tantrycznym i seksualnością. Zachęcam, by odkrywać i uzdrawiać siebie poprzez danie uwagi miejscom zapomnianym i odrzuconym, poprzez uznanie swoich emocji i znalezienie odwagi by je wyrażać. Wspieram ludzi na ich drodze do przywrócenia czucia, przepływu i czułości dla siebie.

Fascynuje mnie moc uważnego dotyku. Opiekuję się ciałem, dotykam z szacunkiem i uwagą – zazwyczaj tak rzadko obecną w naszej codzienności. Przestrzeń mojego studia otwarta jest na proces, na wszelkie przejawy emocji, ale także na ciszę, jeśli to ona jest w danej chwili prawdziwa. Pracuję z całą/całym Tobą, także z Twoją seksualnością – jeśli wyrażasz taką potrzebę i otwartość. Przyjdź do mnie bez koncepcji, z otwartą głową; puść kontrolę, puść wstyd, puść przekonania – a przynajmniej miej taką intencję.

Doświadczenie i wiedzę zdobywałam uczestnicząc w kilkudziesięciu warsztatach, szkoleniach i spotkaniach z pola neotantry, rozbrajania ciała i seksualności. Wśród moich nauczycieli są: Andrew Barnes, Shachar Caspi, Bruce Lyon, Michal Maayan Don, Dechen Dorje, Estera Saraswati, EASE, John Hawken, Dean Matuka, Agata Loewe, Patti Britton, Anand Rudra. Od czterech lat uczę się od Susanne Roursgaard https://www.the-gaia-method.com/ i asystuję podczas prowadzonych przez nią warsztatów nakierowanych na pracę z traumą.

WARSZTATY

Daję, przyjmuję, biorę czy przyzwalam?

Daję, przyjmuję, biorę czy przyzwalam? – praktyczna eksploracja własnego “tak” oraz “nie”; ćwiczenia wspomagające określanie swoich granic i potrzeb w relacji.

Na tym spotkaniu poprowadzę Was w świat, w którym dajemy to, co ktoś naprawdę chce od nas otrzymać (a nie to, co nam się wydaje, że chciałby). Świat, w którym potrafimy także precyzyjnie wyrażać nasze własne pragnienia.

Porozmawiamy o dynamice dawania i przyjmowania dotyku, ale także o tym jak czerpać przyjemność z ciała drugiej osoby, mając jej przyzwolenie.

Precyzyjne określenie „dla kogo jest, to co robię” – zarówno w sytuacji seksualnej wymiany, jak i w każdej życiowej relacji – wspiera nas w dokonywaniu wyborów zgodnych z naszym czuciem i chroni przed wchodzeniem w rolę ofiary bądź osoby nadużywającej innych.

Klarowna komunikacja potrzeb i granic – zapraszam <3

Przyjemność we mnie

Warsztat eksplorujący grupowe i indywidualne odkrywanie błogości we własnym ciele. Praktyki będą częściowo oparte na kriyach Kaula Tantra. Obecny będzie dotyk, ruch i ćwiczenia oddechowe.

Warsztat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz osób z problemami zdrowotnymi, np.: epilepsja, nadciśnienie. W razie wątpliwości – zapytaj.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.